Totalrestaurering av unik 30-talsfastighet

På Stockholms bästa adress ligger Sperlingens backe 47 som nu ska genomgå en total upprustning och renovering. Fastigheten, som uppfördes 1935 för Städernas allmänna brandstodsbolag och inrymde vid sitt färdigställande premiärbiografen Spegeln, Stockholms vid den tiden största biograf, ska nu återfå sin forna glans.

Tillsammans med Vasakronan har act management förmånen att återskapa en av Stureplans finaste 30-talsfastigheter. Projektet omfattar återskapande av gatumiljön med nya butiker längs Birger Jarlsgatan och restauranger längs den blivande gågatan Grev Turegatan. Genom varsam renovering och höga krav på bevarande bygger vi om fastigheten för att skapa attraktiva och hållbara kontors-, butiks och restauranglokaler. Tidstypiska detaljer i entré, trapphus och mötesrum bevaras och den unika marmorbeklädda fasaden restaureras.

Vi ser en glädje i att utveckla ett så unikt projekt och få jobba tillsammans med en kund som delar vår vision och vår drivkraft för hållbart byggande, återbruk och långsiktighet.

Vi ser fram emot projektets spännande utmaningar som dels ligger i bevarandekraven dels i logistiken kring fastigheten i och med dess unikt centrala läge. Vi kommer driva projektet med stort fokus på återbruk, hållbarhet och som alltid med största hänsyn till kundens intressen och affär. I slutet av 2023 ser vi fram emot att välkomna nya hyresgäster till moderna och hållbara lokaler i en unik fastighet.

Mer från act management

Är du vår nya kollega?

Byggherrestöd och hållbart byggande är vår expertis. Långsiktighet och hållbarhet är en självklarhet för oss i kundens affär och samhällsbyggandet. Vi är idag 10 engagerade,

Läs mer »