Act bidrar när Håll Nollan tar fram nya guider

Act management har varit medlem i branschorganisationen Håll Nollan sedan 2020. För oss har det varit självklart att vara med och påverka branschen och bidra till att vi gemensamt utvecklas, särskilt i en så viktig fråga som att alla ska komma oskadda hem från sitt arbete.

Nu ingår vi i projektgruppen för Säker projektering steg 2 för att bidra med våra erfarenheter kring uppdraget som BAS-P. Vi axlar ofta rollen som BAS-P åt våra kunder och tycker det är kul att tillsammans med kollegor från branschen hitta bra arbetssätt som vi kan dela med oss av. En säker arbetsplats börjar som bekant redan i planeringsskedet.

Resultatet av arbetet kommer att bli en guide som alla som jobbar som BAS-P kan använda i sitt arbete. Guiden kommer ni framöver att kunna ta del av via Håll Nollans hemsida.

Mer från act management