Ett personligare byggherrestöd inom projekt- och affärsutveckling hängiven kundens affär och hållbart samhällsbyggande.
Följ oss eller var med oss om du har en smittsam arbetsglädje och lust att göra hållbara affärer.

Välkommen till World of act!

PETER GÖLTL

070-520 66 68

peter.goltl@­​​​actmanagement.se

MARTIN FORSSELL

070-520 70 35

martin.forssell@­​actmanagement.se

STEFAN KÄRSLUND

072-511 38 08

stefan.karslund@​actmanagement.se

FRIDA POLLAK

070-104 31 29

frida.pollak@​​actmanagement.se

DAMON RYDENÄS VIRTA

072-500 39 00

damon.rydenasvirta@­​​​actmanagement.se

ERIK JONSSON

072-224 87 00

erik.jonsson@­​​​actmanagement.se